Agathon Meurmanin sukuseura

Tervetuloa Agathon Meurmanin sukuseuran verkkosivuille! Agathon_Meurman

Agathon Meurman (1826 – 1909), Liuksialan kartanon isäntä Kangasalta, oli aikanaan huomattava yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän kohosi merkittävään asemaan talonpoikaissäädyssä ja kirjoitteli ahkerasti lehtiin, aluksi ruotsinkielellä mutta sittemmin vuodesta 1863 alkaen suomeksi.

Agathon ja hänen vaimonsa Aline (o.s. Tallqvist) saivat kaikkiaan 12 lasta, joista neljä tytärtä ja viisi poikaa eli aikuiseksi ja perusti perheen. Pojista kaksi muutti sukunimensä Liuksialaksi. Tyttärien avioitumisen kautta sukuun kuuluu Tulenheimoja , Ignatiuksia, Elmgrenejä (Jalavisto) ja Virkkusia.

Lastenlapsia syntyi kaikkiaan 46, joista moni tosin menehtyi jo lapsena. Seuraavien polvien jäsenmäärä on jo noussut moninkertaiseksi.

Agathon ja Aline Meurmanin jälkeläiset perustivat heidän pojanpoikansa, arkkitehtiprofessori  Otto-Iivari  Meurmanin aloitteesta vuonna 1987 Sukuseuran toimimaan yhdyssiteenä sukulaisten välillä ja vaalimaan suvun perinteitä. Sukuseuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi professori Otto Henrik Meurman vuoteen 2001. Hänen jälkeensä puheenjohtajina toimivat Anja Tulenheimo-Takki ja Hannu Karvonen. Nykyinen puheenjohtaja on Johanna Haltia-Tapio. 

Sukuseura kokoontuu vuosittain kevätkaudella vuosikokoukseensa. Kokoukset on pyritty järjestämään suvun kannalta kiinnostavissa paikoissa ja niiden yhteydessä on kuultu esityksiä muun muassa suvun edesmenneistä jäsenistä ja suvun vaiheista. Lisäksi on lähes vuosittain järjestetty retkiä tai muita sukutapaamisia. Liuksiala on luonnollisesti ollut kohteena useampana kesänä. Muista voi mainita retket Agathonin vanhimman pojan Otto Meurmanin kotimaisemiin Sastamalan Karkkuun, Hahkialan kartanoon, josta oli kotoisin suvun varhainen esiäiti Margaretha Stjernvall sekä Mustialan maatalousoppilaitokseen samoin kuin Pietariin, joissa Agathon aikanaan opiskeli.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä, jotka pyritään valitsemaan niin, että kaikki sukuhaarat ovat edustettuina.