Helvi ja Erkki Hemmer

Helvia Hemmer o.s. Liuksiala

s.  3.7.1900

k. 25.6.1990

 

Helvia Hemmer kävi keskikoulun Helsingin Suomalaisessa Yhteis­koulussa ja jatkoi opintojaan Reitkallin puutarhurikoulussa, josta hän valmistui puutarhanhoidon opettajaksi. Avioiduttuaan hän jäi kuitenkin kotia ja perhettä hoitamaan mutta rakkaus kukkien ja kasvien hoitoon ja viljelyyn säilyi koko hänen elämänsä ajan. Suvantolassa, Pietarinkatu 5:ssä, jossa hän asui miltei koko ikänsä, hän hoiti huonekasveja. Kesäisin Helvialla oli puutarha Pikku-Liuksialassa, jossa vieläkin on ”Helvian puuksi” kutsuttu omenapuu. Helvia ymppäsi tuon puun aikoinaan.

 

Hän oli lämmin kodin ihminen, joka omistautui perheelleen eläen puolisonsa ja lastensa ilot ja surut ymmärtävänä ja tukea antavana ihmisenä.

 

Hän antoi suuren panoksen myös hengelliseen toimintaan sekä Johanneksen seurakunnassa että Suomen Raamattuopistossa ja Suomen Lähetysseurassa. Erityisesti Helvia Hemmerin toiminta Raamattuopiston Herää valvomaan-lehden asiamiehenä oli merkit­tävää. Monet kävivät Lähetysseuran myyjäisissä kysymässä hänen leipomiaan pullia, joita sieltä sai kymmeniä vuosia.

 

Viimeisinä elinvuosinaan Helvia muutti tyttärensä Riitan kanssa Oulunkylään mutta joutui pian heikon kuntonsa tähden vanhain­kotiin ja sittemmin Suursuon sairaskotiin, jossa hän kuoli. Hänen ystävällinen ja vaatimaton tapansa kohdata lähimmäisensä teki hänestä kummassakin paikassa asiakkaan, joka antoi paljon lämpöä ja elämänviisautta hoitajilleen.

 

 

 

Arne Erik (Erkki) Hemmer

s. 17.12.1897

k. 18. 8.1965

 

Erkki Hemmerin vanhemmat olivat kollegianeuvos Ossian August Hemmer ja Ines Alt. Erkki syntyi Jyväskylässä.

 

Suoritettuaan ylioppilastutkinnon Jyväskylän Lyseossa vuonna 1918 hän aloitti opinnot Teknillisessä Korkeakoulussa mutta avioliiton solmittuaan hän siirtyi alan huonojen näkymien vuoksi lainopilliseen tiedekuntaan, jossa vuonna 1926 suoritti ylemmän oikeustutkinnon. Varatuomarin arvon hän sai vuonna 1930, lakitieteen kandidaatin viisi vuotta myöhemmin ja laki­tieteen lisensiaatin vuonna 1949.

 

Erkki Hemmer toimi aluksi esittelijänä Asutushallituksessa, Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa sekä Kauppa- ja teollisuus­ministeriössä. Vuonna 1937 hänet nimitettiin Sisäasiainminis­teriön nuoremmaksi hallitussihteeriksi ja vuonna 1948 vanhem­mak­si hallitussihteeriksi. Vuonna 1951 hänet määrättiin minis­teriön poliisiosaston hallinnollisen jaoston päälliköksi.

 

Oman virkansa ohella hän toimi myös valtion valvojana Veikkaus­toimistossa, Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen varajäsene­nä  sekä komiteoissa, joissa käsiteltiin ulkomaalaisten Suomeen tuloa ja oleskelua maassa sekä Suomen kansalaisuuden saavut­tamista ja menettämistä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Erkki Hemmerille perhe merkitsi paljon ja hän viihtyi hyvin kodissaan. Hänen harrastuksenaan olivat matemaattiset aineet, historia ja sukututkimus.

 

Helvia ja Erkki Hemmer on haudattu perhehautaan Kulosaaren Leposaaressa.