Sven ja Alli Jalavisto

Sven Ille Agaton Jalavisto (ent. Elmgren)

s. 29.8.1905

k.  5.8.1974

 

Koko elämänsä Sven Jalavisto oli optimisti. Hän uskoi, että ihmiskunta on itseään korjaava kokonaisuus, joka muuttaa kurs­siaan, jos on menossa väärään suuntaan. Hän oli myös suomalai­nen sydänjuuriaan myöten, muutti 21-vuotiaana Elmgren-nimensä Jalavistoksi ja ajoi koko elämänsä suomen kielen asemaa.

Nuoruuden radikalismi näkyi osallistumisena Akateemisen Karja­la-Seuran toimintaan. Politiikka ei kuitenkaan koskaan nielais­sut Sven Jalavistoa. Puoluepoliittinen sitoutuminen ei ollut hänen mielestään sopivaa. Joissakin asioissa hän kuitenkin esiintyi Kokoomuksen riveissä.

 

Hän tuli ylioppilaaksi Normaalilyseosta ja suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon Helsingin Teknillisessä Korkeakoulussa.   Valmistumista seurasi poikamiesaika Suomenlinnan sähkölaitoksen käyttöinsinöörinä. Suomenlinnan kodissa Sven piti soitannolli­sia  illanviettoja sisarustensa kanssa. Tuomi lauloi, Eeva soitti huilua ja Aarre Heinonen säesti pianolla.

 

Avioliiton Sven Jalavisto solmi Alli Hupan kanssa vuonna 1934. Perheeseen syntyi kolme lasta, Tuulikki, Mikko ja Rauni. Per­heen  lapset kokivat isän ehdottomana auktoriteettina mutta aina lempeänä ja myötämielisenä. Kuvaavaa oli hänen tapansa asettua  nokkaunille sohvalle hälisevän perheen keskelle.

 

Seurasi lyhyempiä työrupeamia ensin Strömberg Oy:ssä, Oulu Oy:ssä ja Weilin & Göösin teknillisenä johtajana. Varsinaisen elämäntyönsä Sven Jalavisto teki kuitenkin Helsingin Puhelinyh­distyksen toimitusjohtajana vuosina 1948-70. Uraan liittyivät puheenjohtajuudet Puhelinlaitosten liitossa, Suomen Teknil­lisessä Seurassa ja Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnassa sekä kauppaneuvoksen arvonimi.

 

Jälkeenpäin on puhuttu ”Jalaviston ajasta” Helsingin Puhelinyh­distyksessä. Se merkitsi suomenkielistymistä, laajentumista, automatisoitumista, teknistä kehitystä ja kansainvälisiä yh­teyksiä. Sven Jalavisto piti tärkeänä, että taksoituksessa ei käytetä aikaveloitusta.

 

Puhelinyhdistyksessä hän oli myös ehdoton auktoriteetti. Hän vaati paljon muilta mutta myös itseltään. Hänellä oli lukemat­tomia yhteiskunnallisia tehtäviä, joissa hän oli pätevä ja energinen mutta luonteensa vaatimattomuuden takia hän ei tehnyt saavutuksistaan numeroa.

 

Rentoutuminen tapahtui Suvituvalla Espoon Suvisaariston Pikku-Pentalassa perheen perintöhuvilalla. Se oli Sven Jalaviston suuri rakkaus. Sinne hän kiirehti kesäisin heti töiden jälkeen ja silloin piti aviopuolison olla lähtövalmiina kimssujen, kamssujen ja lasten kera.

 

Kesäpaikan tärkeyttä Svenille kuvaa se, että hän kirjoitti satasivuisen kirjasen ”Huviloita saaristossa” suvun kesäpaik­kojen vaiheiden taltioimiseksi. Sitä jälkipolvet ovat lukeneet eivät vain hauskana muistona vaan myös todellisena tietolähtee­nä.

 

Lapsille on jäänyt mieleen isän puuhailu huvilalla. Porilaisten marssia vihellellen hän siirtyi saaressaan työstä toiseen. Erityisen miellyttäviä ovat muistot siitä, kun Alli ja Sven vetivät uistinta päivittäin soutuveneellä ja meren yli kuului hiljaista puhetta. Kalansaaliit olivatkin runsaita ja niistä, varsinkin virvelillä saaduista hauista, pidettiin kirjaa.

 

 

Aili Hilja Tuulikki Jalavisto o.s. Hupa (ent. Höglund)

s. 21.8.1912   k. 1998

 

Sven Jalavistolla oli kaikissa elämänsä vaiheissa rinnallaan puolisonsa Alli. Silloisen elämäntavan mukaan Sven hoiti per­heen ulkopolitiikan ja Alli sisäpolitiikan. Työnjako oli sel­keä. Isä vastasi perheen toimeentulosta ja äiti hoiti kodin ja lapset. Vastuullisia päätöksiä työkseen tekevä Sven Jalavisto nautti siitä, että kotona ei tarvinnut puuttua asioihin: ne sujuivat muutenkin.

 

Alli organisoi kodin leikit ja työt. Hänen ansiotaan oli kodin  tunnelma. Perheenemännän rooli ei kuitenkaan vienyt hänen kiinnostustaan ulkomaailmaan. Lehtien ja television seuraaminen ja kirjojen lukeminen pitävät häntä ajan tasalla. Vireytensä ansiosta Alli on hauska keskustelukumppani ja hyvä seuraihmi­nen.

 

Alli Jalaviston vanhemmat, Johan William ja Aleksandra Höglund, asuivat Helsingissä, jossa Alli kävi Helsingin II Suomalaisen tyttökoulun. Ennen avioliittoaan hän oli viisi vuotta kontto­ris­tina Hakkapeliitta-lehdessä.

 

Leskeys ei lannistanut Alli Jalavistoa. Hän toimii Kokoomuksen Senioreissa, Kansallisessa Eläkeläisliitossa ja Martoissa. Kiinnostus ihmisiin ja etenkiin lapsiin jatkuu. Lastenlapset ja nyt jo lastenlastenlapsetkin saavat osansa niin tärkeästä   ”Mummun” huomiosta. Alli on säilyttänyt myös leikkimielensä. Se näkyy siinä innostuksessa, jolla hän pelitovereidensa kanssa paneutuu harrastukseensa Mahjong-peliin.