Otto-Iivari ja Toini Meurman

 

 

Otto-Iivari Meurman

s. 4.6.1890

k. 1994

 

 

Otto-Iivari Meurman syntyi Ilmajoella. Hän suoritti ylioppilas­tutkinnon Helsingin Suomalaisessa Normaalilyseossa vuonna 1908. Ylioppilaaksi tultuaan hän opiskeli vuoden piirustusta Helsin­gin Yliopistossa ja muovailua Ateneumissa ja aloitti vuonna 1909 arkkitehtiopinnot ”Polyteekissa”. Valmistuttuaan vuonna 1914 hän sai työtä Eliel Saarisen toimistossa, jossa päätyi erikoistumaan asemakaavoitukseen. Myös puutarhakaupunki-aate kiinnosti häntä. Sitten hän siirtyi Birger Brunilan toimistoon ennenkuin perusti oman Cara Lind­grenin kanssa. Vuonna 1917 Otto-I toimi Suomen ensimmäisen asuntonäyttelyn komissaarina.

 

Seuraavana vuonna hänestä tuli Viipurin kaupungin ensimmäinen asemakaava-arkkitehti ja hän paneutui laajojen esikaupunkien saneeraukseen. Vuonna 1937 hän siirtyi Helsinkiin, ensin Raken­nushallitukseen ja vuonna 1940 Teknillisen Korkeakoulun ensim­mäiseksi asemakaavaopin professoriksi. Otto-I jäi täysin pal­velleena eläkkeelle 1959 mutta jatkoi opettamista Ouluun perus­tetussa uudessa tiedekunnassa, kunnes sinne saatiin vakituinen professori. Hän oli Oulun yliopiston ensimmäisen konsistorin jäsen vuosina 1959-62. Hänen panoksensa oli ratkaiseva sille, että Teknilliselle Korkeakoululle saatiin tilat Otaniemeen.

 

Virkansa ohella Otto-I:lla oli yksityinen arkkitehtitoimisto ensin Viipurissa ja sitten Helsingissä aina vuoteen 1968. Se suunnitteli asemakaavoja kaupunkeihin ja kauppaloihin eri puolilla maata, mm. kaikkiin Viipurin läänin kauppaloihin. Otto-I oli myös Tapiolan ensimmäinen kaavoittaja. Viimeinen työ oli Oulaisten asemakaava vuonna 1968. Otto-Iivari Meurmania on sanottu ”Suomen asemakaavoituksen isäksi”.

 

Otto-I on tehnyt lukuisia opinto- ja kongressimatkoja, pisimmän vuonna 1929 yhdessä Toini-puolison kanssa Roomaan, myöhemmin Englantiin sekä Saksaan ja Itävaltaan.

 

Vapaussotaan Otto-I osallistui jäänsärkijä Volynetzin valtauk­sessa ja saksalaisten tulkkina. Myöhemmin Viipurissa hän suo­ritti insinööriupseerikurssin ja toimi suojeluskunnan ikämies­komppanian päällikköna. Talvisotaan Otto-I osallistui pioneeri-huoltojoukoissa. Jatkosodan aikana hän Viipurin sotilashallin­toon komennettuna laati kaupungin uuden yleis­kaavan, ensimmäi­sen Suomessa.

 

Kiinnostus menneeseen teki Otto-Iivari Meurmanista Viipurin muinaismuistojen valvojan ja niiden vaalimiseksi hän vuonna 1933 perusti Torkkelin Kilta- nimisen yhdistyksen. Sittemmin   Otto-I on aktiivisesti toiminut vanhan rakennusperinnön säilyt­tämiseksi.

 

Kiinnostus ja rakkaus omaan sukuun on saanut Otto-I:n keräämään suvun arkiston ja laatimaan sukutauluja ja -luetteloita. Agat­hon Meurmanin sukuseura perustettiin hänen aloitteestaan. Hän on tukenut myös Vapaussodan Invalidien liittoa ja Viipurin Pienois­mallisäätiötä.

 

Perheelleen Otto-I on rakentanut kaksikin kesäkotia, ensimmäi­sen vuonna 1933 Johanneksen pitäjän Mustikkaniemeen ja toisen, Mörriniemen, Karkkuun piirilääkäri-isän Sorjasta lohkaistulle palstalle. Otto-I on puuhannut ahkerasti maa- ja puutarhatöissä mutta eniten on miellyttänyt kivenvääntö, kivien siirtely ”oikeille” paikoille, kiviportaiden rakentelu y.m.s. Näin hän on hankkinut melkoiset ruumiinvoimat  varsinaista urheilua koskaan harrastamatta – siihen aika ei ole riittänyt!

 

Otto-Iivari Meurmania pidettiin vaativana opettajana mutta arkkitehtiylioppilaat sekä Helsingissä että Oulussa ovat mie­lellään kutsuneet ”Mörrin” juhliinsa. Kun hän täytti sata vuotta, juhlivat omaiset, laaja sukulais- ja ystäväpiiri sekä arkkitehtipiirit ja viipurilaisjärjestöt häntä kolme päivää.

Syntymäpäivänään Otto-Iivari Meurman sai nimikkopuiston Helsin­gistä. Tällainen kunnia on kohdannut vain harvoja elossa olevia henkilöitä.

 

Kunniajäsenyyksiä: Suomen Arkkitehtiliitto (ent. puheenjohta­ja),  Rakennustaiteen seura, Suomen teknillinen seura, Suomen kunnal­listeknillinen yhdistys, Vapaussodan Invalidien liitto, Tork­kelin kilta, Töölön rotariklubi y.m. Teknillisten tieteiden akatemian perustajajäsen, Teknillisten tieteiden kunniatohtori Teknillisessä Korkeakoulussa vuonna 1966 ja Oulun yliopistossa 1972. Suomen Kulttuurirahaston kunniapalkinnon hän sai vuonna 1963.

 

Julkaisuja: Asemakaavaoppi (1947), Viipurin arkkitehdit (1976) ja useita artikkeleita Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran muissa toimitteissa, Viipurin pitäjän historia III, kartanot   (1985), Agathon Meurmanin sukukunta (1971), muistelmateos Maarit Huovisen kanssa: 99 vuotta, Mörrin muistelmia (1989).

 

 

Toini Elisabeth Meurman o.s.Westerling

s. 13.12.1892

k. 22.12.1961

 

Toini Meurman syntyi turkulaiseen tuomariperheeseen. Isän, laamanni Oskar Westerlingin, suku oli lähtöisin Kangasalta ja oli suomenkielinen. Äiti, Ellen Torckell, oli ruotsinkielinen ja vanhaa turkulaissukua. Kotikieli lienee ollut ruotsi mutta lapset kävivät suomalaisen koulun.

 

Kesällä 1909 hento Toini oli vahvistumassa tohtori Meurmanin lepokodissa Karkussa, jolloin hän ensi kerran tapasi tulevan puolisonsa. Toini pääsi ylioppilaaksi vuonna 1912 Turun Suoma­laisen tyttökoulun jatko-opistosta. Keväällä 1914 hänet lähe­tet­tiin Englantiin, Oxfordiin, kielikursseille. Kaksi vuotta myöhemmin hän aloitti sairaanhoito-opinnot Kirurgilla Sofie Mannerheimin koulussa. Ne keskeytti vapaussota, johon Toini osallistui Skärgårdens frikåria seuranneessa ambulanssissa. Vuonna 1918 hänet määrättiin osastonhoitajaksi Sofie Manner­heimin perustamaan Lastenlinnaan. Seuraavana vuonna hän valmis­tui sairaanhoitajaksi.

 

Toini ja Otto-Iivari vihittiin vuonna 1920 ja ensimmäinen koti perustettiin Viipuriin. Siellä Toini oli kotiäitinä ja synnytti kolme lastaan. Jo kesällä 1920 hän seurasi miestään kongres­simatkalle Lontooseen ja Pariisiin. Viipurin kesät vietettiin vuokrahuviloilla, kunnes oma Mustikkaniemi rakennettiin. Perhe seurusteli Ivar-sedän perhekunnan ja useiden lääkäriperheiden kanssa. Toini toimi myös Torkkelin killassa ja Martta-yhdis­tyksessä. Vuonna 1937 perhe muutti Helsinkiin. Sota-aikana Toini oli lottana, ensin sotasairaaloissa ja sitten lääkintä­päällikkönä.

 

Sotien jälkeen hän toimi Suomen Punaisessa Ristissä, vuosina 1946-52 Uudenmaan piirihallituksessa naistoimikunnan puheenjoh­tajana, vuodesta 1952 Helsingin piirihallituksessa ja vuodesta 1958 SPR:n neuvoston jäsenenä ja keskushallituksessa. Seuraava­na vuonna hän vieraili Norjassa ja toi sieltä Suomeen ”potilaan ystävä”-toiminnan, joka ”ystäväpalveluna” jatkuu edelleen maamme sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Toini toimi tarmokkaas­ti myös Allergiatutkimussäätiössä ja kummikuntaliikkeessä sodan jälkeen.

 

Aikaa riitti silti suvulle ja ystäville. Toini oli seurallinen ja valoisa luonne. Hänen perustamansa sukuompeluseura toimi hänen poismenoonsa saakka.