Maija ja Kauko Karvonen

Maija-Liisa Karvonen o.s. Liuksiala

s. 21.12.1908   k.   1998

 

 

Maija-Liisa ja hänen kaksosveljensä Matti olivat Werner (Vänni) Liuk­sialan perheen nuorimmat lapset. He saivat kummeikseen kak­sostätinsä Ines Elmgrenin ja Helmi Virkkusen. Vaaleakiharainen Matti, äidin enkeli, sairastui viisivuotiaana tuhkarokkoon ja kuoli sen jälkitautiin.

 

Maija-Liisan lapsuuden elämänpiirit olivat Suvantolan koti ja Kangasalan Pikku-Liuksiala. Suvantolan suomenmieliset perheet kuten Koskimiehet, Paasikivet, Danielsson-Kalmarit, Bonsdorffit ja Suoniot loivat mielenkiintoisen kasvuympäristön Vännin lapsille. Suvantolan koti toimi myös monien sukulaisten lyhyt-tai pitempiaikaisena kortteerina, mikä tutustutti lapset eri puolilla Suomea asuviin serkkuihin.

 

Pikku-Liuksialan monilukuinen sukulaispiiri kesällä muodosti turvallisen ja lämpimän yhteisön, joka loi elämänikäisiä ystä­vyys- ja tuttavuussuhteita. Samalla se juurrutti siellä eläneet suomalaiseen elämänmuotoon, jossa oli ripaus kartanoromantiik­kaa, enemmän suomalaisen maaseutuväestön jokapäiväistä arkea, mutta eniten Suomen kesän riemuja uimisineen, retkineen, hassu­tuksineen ja juhlineen.

 

Maija-Liisan merkittävin nuoruuden harrastus oli porsliinimaa­laus, johon häntä innosti Pikku-Liuksialan vuokralaisista tutuksi tullut Bertha Kopola. Porsliinimaalaus säilyi Maijan mieluisimpana harrastuksena aina avioliiton alkuvuosiin asti.

 

Maija-Liisa kävi keskikoulun Helsingin tyttönormaalilyseossa ja siirtyi sen jälkeen konttoristiksi Suomen Hypoteekkiyhdistyk­seen. Siitä tuli Maijan kolmas elämänpiiri. Ennen avioliittoaan hän oli jo muutamia vuosia Hypoteekin palveluksessa mutta sotien jälkeen hän toimi siellä konttoristina, kassanhoitajana ja apulaiskamreerina yli 25 vuotta. Hänen tarkkuutensa, huolel­lisuutensa ja peräänantamattomuutensa tulivat oikeuksiinsa vas­tuullisissa tilinpito- ja kassanhoitotehtävissä. Eläkkeellä­kin  Maija hyödynsi konekirjoitus- ja tilinpitotaitojaan toimi­malla mm. Helsingin Lyceum-klubin rahastonhoitajana.

 

Avioliitto Kauko Karvosen kanssa ja kodista vastaaminen etenkin puolison kuoleman jälkeen on Maijan neljäs ja tärkein elämän­piiri. Helsingissä Mechelininkadun ja Arkadiankadun kulmassa sijaitsevassa kerrostalossa hän on asunut vuodesta 1934, avio­liiton solmimisesta alkaen.

 

Talo, sen asukkaat ja hoito, on ollut Maijalle suuri haaste. Hän on hoitanut kotinsa esimerkillisesti. Hänen ruoanlait­totai­tonsa, käsityöinnostuksensa ja tyylitajunsa olivat jokap­äiväis­tä todellisuutta. Vastuullisesti hän kasvatti lapsensa korosta­en sitä, että jokainen menestyy elämässään, kunhan yrittää ja ottaa käyttöön itsessään olevat mahdollisuudet.

 

Maija Karvosen koti on aina ollut avoin kaikille vieraille. Elämä on koettu yhteisenä niin kotipiirissä kuin siellä vie­rail­leidenkin kanssa. Sen ilot ja surut on yritetty elää yhdes­sä ja löytää se elämän onni, joka on monesti jokapäiväisen elämän turvallisuudessa.

 

 

 

Kauko Heikki Karvonen

s. 14. 6.1895

k. 23.10.1948

 

Kauko Karvonen oli työnjohtaja Abel Henrik Karvosen ja Aina Siviä Smalenin toinen lapsi. Perhe asui ruotsinkielisellä Hankoniemellä, koska Abel Karvonen hoiti Lappohjan lautatarhaa. Vaikka perheen toimeentulo oli niukkaa, halusivat vanhemmat kouluttaa kuusi lastaan mahdollisimman pitkälle. Paras suomen­kielinen koulutuspaikka oli Helsinki, josta hankittiin oma asunto Sepänkadulta, johon lapset äidin huostassa siirtyivät opis­kelemaan aina kesän jälkeen.

 

Tultuaan ylioppilaaksi Reaalilyseosta Kauko alkoi opiskella Teknillisessä Korkeakoulussa, josta hän valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1920. Korkeakoulu ja teekkariaate tuli hänelle niin läheiseksi, että hän toimi koulun ylioppilaskunnan  puheenjohtajana 11 vuotta ja osallistui aktiivisesti myös Suomalaisten Teknikkojen seuran toimintaan. Kauko Karvosta kutsuttiin peräti ’teekkari-inkarnaatioksi’ hänen ansiokkaan toimintansa tähden.

 

Hänen toinen harrastuksensa oli palloilun edistäminen Suomessa. Hän toimi Suomen Palloliiton varapuheenjohtajana ja Suomen olympialaisten komiteassa valmistelemassa vuoden 1940 kisoja Helsingissä. Hän oli tuomassa 1930-luvulla Suomessa uutta jääkiekkoa maahan ja toimi Suomen Jääkiekkoliiton ensimmäisenä puheenjohtajana. Näissä tehtävissä hän tapasi monia ulkomaalai­sia, joita hän isännoi luontaisella seurallisuudellaan. Kauko Karvonen oli kielivaikeuksista huolimatta etsinyt sosiaalisia kontakteja ruotsinkielisestä ympäristöstään. Se oli sittemmin avuksi monissa edustustehtävissä.

 

Varsinaisen elämäntyönsä Kauko Karvonen teki rakennusinsinööri­nä  eri firmoissa. Merkittävin oli työsuhde Oy Alkoholiliik­keessä sen rakentaessa tehtaita ja toimipaikkoja Koskenkorvaan, Rajamäelle ja Helsingin Salmisaareen. Kerrotaan, että Rajamäen tehdasyhdyskunnan arkkitehti piirsi kirkon penkit Kauko Karvo­sen kylkiluiden mukaan.

 

Hän kuoli yllättäen yliajon uhrina 53-vuotiaana vuonna 1948. Puolisolle ja lapsille jäi kaunis kuva elämänsä rikkaasti eläneestä, hauskasta, ihmisläheisestä ja kunnioitetusta suoma­laisesta miehestä, joka halusi tehdä elämästä kaikille kauniin ja nautittavan.